Articles by Bengt Hansson

Övervikt

Hur farlig är det med övervikt? När det förekommer tillsammans med stillasittande, brist på träning och dåliga matvanor är det inte bra, men kanske beror det mer på dessa andra faktorer än på övervikten i och för sig?


WHO:s cancerråd

Vet du hur WHO gör när de klassar olika produkter och ämnen som cancerogena? De bryr sig inte alls om hur farligt ämnet är, utan bara om hur säker kopplingen till cancer är, oavsett farlighet.


Inte så farligt med salt?

Nyligen publicerades en stor undersökning där författarna drog slutsatsen att svenskarna äter ungefär lagom mycket salt och att Livsmedelsverkets rekommendationer är onödigt strikta, kanske rentav skadliga.


No Picture

Arsenik

Hur farligt är arsenik? Allmänt sett, inte särskilt farligt. I Livsmedelsverkets ”Risktermometer” hamnar arsenik i klass 3 av 5 (låg/medelrisk). Långt in på 1900-talet har arsenikhaltiga läkemedel använts mot bland annat sömnsjuka, syfilis och leukemi….


No Picture

Vatten

Vatten utgör ca 50-70 procent av kroppsvikten och är väsentligt för praktiskt taget alla kroppsfunktioner. Både för lite och för mycket kan vara farligt. Vattnet i kroppen är ju en saltlösning och det som avgör…


No Picture

E-nummer

Brukar du kolla E-nummer när du handlar? Då bör du tänka på följande. Ämnen som har ett E-nummer deklareras ofta inte alls, nämligen när de ingår i själva råvaran. E-numret ska inte betraktas som ett…