WHO:s cancerråd

Skriv ut
Vet du hur WHO gör när de klassar olika produkter och ämnen som cancerogena? De bryr sig inte alls om hur farligt ämnet är, utan bara om hur säker kopplingen till cancer är, oavsett farlighet.

För några månader sedan publicerade WHO, eller rättare sagt dess kommitté International Agency for Research on Cancer (IARC), www.iarc.fr, en rapport som hävdade att det nu finns ”övertygande bevis” för att processat kött, det vill säga korv, bacon, charkuterier och liknande, orsakar cancer. Omedelbart kom larmartiklar i media, främst SVT, som placerar det i samma kategori som rökning och plutonium.

Men det är grov desinformation. Det som WHO/IARC yttrar sig om är en ytterst snäv inomvetenskaplig fråga, nämligen om det över huvud taget finns ett orsakssamband mellan en produkt (oavsett mängd) och cancer (oavsett hur stark effekten är).

Ett säkert samband är inte detsamma som ett starkt samband. Det är naturligtvis lättast att bli övertygad om och kunna bevisa ett starkt samband, men med stora urval och förfinade statistiska metoder kan man fastställa även mycket svaga samband. Ett exempel är effekten av för mycket salt på risken för hjärt-kärlsjukdom hos den som inte har högt blodtryck.

Omvänt har det funnits starka samband som varit osäkra, till exempel användningen av kvicksilver i början av 1900-talet och förmodligen finns det även idag starka samband som är okända.

Vad WHO/IARC:s rapport inte säger något om är:
* hur mycket processat kött som behövs för märkbar effekt
* hur stor effekten är nät den väl inträder

Detta betonas också i själva rapporten, som alltså på ett fullt korrekt sätt redovisar den begränsade praktiska betydelsen av resultaten (fastän i det finstilta). Den vänder sig till en viss publik, nämligen vetenskapsmän, men tolkas av andra på ett fördomsfullt och alarmistiskt sätt.

Även om det kan anses fastställt att det finns en viss risk med processat kött, så är den ändå måttlig. Man beräknar att risken för en 50-åring att få ändtarmscancer (det som är aktuellt i det här fallet) under resten av livet är 1,8 %. Den som äter ett halvt hekto processat kött om dagen ökar den risken till 2,1 % – fast rapporten ger bara den siffran med stora reservationer.

Som jämförelse kan nämnas att ärftlighet är en viktigare faktor för ändtarmscancer än processat kött. För en 50-åring dubblas risken om det finns ändtarmscancer i släkten.

Klicka här för att läsa mer och se vad det betyder för just dig.